Information om uppgradering av nätet runt din adress

Med start efter sommaren kommer nätet att uppgraderas för att du ska kunna beställa tjänster över 100 Mbit/s. Nedan kan du se när just din adress uppgraderas. I samband med detta kan mindre störningar uppstå i dina tjänster. Du kan eventuellt även behöva en ny så kallad CPE i din bostad för att beställa tjänster över 100 Mbit/s. Läs mer här om vad detta innebär.